Levnadskonst 3.0

Vill du veta mer? Skicka ett meddelande nedan eller ring

till Margareta Neld på mobilnummer 070-8402921

eller Helena Hammar på mobilnummer 0739-602230

Kurs: Att planera inför den 3:e livsåldern

 

Hinner du inte fundera i vardagen vad du ska göra när du avslutar din aktiva yrkeskarriär? Eller vet du inte hur du ska gå tillväga för att ta reda på hur du vill ha ditt liv när den professionella yrkeskarriären börjar närma sig slutet, dvs. när du är på väg in i den så kallade 3:e livsåldern? Vad kommer att vara viktigt, mindre viktigt - vad vill du? Vill du kanske inte helt sluta jobba? Vad innebär i så fall det? Och om du har en partner, hur blir ert nya liv när ni båda eller någon av er inte längre jobbar? Om du inte har någon partner nu kanske du saknar någon/några att lite mer fritt bolla idéer med?

Då kan du/ni ta denna möjlighet att följa med på en resa både mentalt och fysiskt. Under trevliga former i en stimulerande miljö får du möjlighet att konkret och praktiskt fundera enskilt, prata ihop dig med din partner eller med andra deltagare, utbyta erfarenheter med övriga deltagare (om du vill) för att planera livet efter den aktiva /professionella karriären och det framtida livet. Det vill säga påbörja jobbet med att ta fram just din/er version av Levnadskonst 3.0 som du/ni sen kan utveckla vidare till nya versioner när du/ni är tillbaks i vardagen och vartefter livet utvecklas.

Vi som arrangerar och håller i dessa dagar har förstås inte svaren när det gäller hur just din version av Levnadskonst 3.0 kommer att se ut. Men vi ser till att det finns forum, struktur, metoder, arbetsmaterial och aktiviteter för att du ska kunna påbörja detta arbete.

Som förberedelse inför dagarna ger vi också tips på artiklar och litteratur att läsa. Vi ser också till att det finns ett antal aktiviteter som kan stimulera till nya tankar och idéer. Däremot finns det inte något strikt program som ska följas för dagarna. Vi har valt att i stället låta dagarnas innehåll styras av var du, din partner (om ni är ett par) och övriga deltagare befinner sig i sina tankar.

Vi är också säkra på att du som hänger med på denna ”resa” har mycket kunskaper och erfarenheter som du kan dela med dig av till övriga deltagare.

 
 
 

Kommentarer från deltagare:

"Jag ska erkänna att jag var lite skeptisk innan, men Levnadskonst 3.0 levererade verkligen och min hustru och jag åkte hem med en utstakad plan för nästa fas i livet."

 

"Dagarna var konkreta och handfasta och ledde till att jag och vi nu vet vad vi vill göra framöver när jag inte längre jobbar."

Vill du veta mer om den tredje livsåldern?

 

Levnadskonst 3.0 ©